Deel via

Contactgegevens

Algemeen nummer tijdens kantoor uren 088-0029725
E-mail: info@belangengroepmen.nl

Postadres
Postbus 8152
3503 RD Utrecht

U kunt ons per email bereiken via:
info@belangengroepmen.nl
voorzitter@belangengroepmen.nl
secretariaat@belangengroepmen.nl
penningmeester@belangengroepmen.nl
lotgenoten@belangengroepmen.nl
jongeren@belangengroepmen.nl

Meer informatie?

Mail naar info@belangengroepmen.nl of bel 088-0029725

Belangengroep M.E.N. is aangesloten bij de patiëntenbeweging NFK, nfk.nl.