Deel via

Weten wat je rechten zijn

Als je kanker hebt, verwacht je de best mogelijke zorg. Maar wat als je een klacht hebt over de zorg? Of als de medicijnen die je nodig hebt, niet vergoed worden? Als patiënt of chronisch zieke kun je ook te maken krijgen met allerlei regelgeving. Bij deze organisaties kunt u terecht voor informatie, hulp, advies, of het melden van ervaringen.

CAK
Het CAK berekent en incasseert de eigen bijdragen voor de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) en de Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO). De organisatie is verantwoordelijk voor de financiering van de AWBZ-instellingen en het uitbetalen van de Compensatie eigen risico van de zorgverzekeringswet. Ook verzorgen zij een tegemoetkoming van de Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten.
www.hetcak.nl

Stichting Eerlijke Geneesmiddelenvoorziening (EGV)
De Stichting Eerlijke Geneesmiddelenvoorziening (EGV) voert een juridische helpdesk voor patiënten en voorschrijvers die te maken krijgen met ongewenste inmenging van verzekeraars en ziekenhuisbesturen. Patiënten kunnen er terecht voor gratis persoonlijk advies en rechtsbijstand.
www.stichtingegv.nl

Juridisch Steunpunt
Het Juridisch Steunpunt van de Chronisch Zieken en Gehandicapten Raad (CG-Raad) helpt mensen wegwijs te worden in regelgeving over sociale zekerheid, zorg, wonen, vervoer, onderwijs en belasting. Een telefoonteam, ondersteund door vakjuristen, geeft advies en informatie. Wie lid is van een patiëntenorganisatie die is aangesloten bij de patiëntenbeweging Levenmetkanker, kan ook gebruik maken van de uitgebreidere dienstverlening.
www.juridischsteunpunt.nl

Informatie en klachtenopvang
Een klacht over de gezondheidszorg kan om meer gaan dan medische fouten. Ook in het contact met de hulpverlener of in de organisatie van de zorg kan van alles misgaan. Bij de Zorgbelangorganisatie in uw provincie kunt u terecht voor informatie over patiëntenrechten en advies over mogelijkheden om een klacht in te dienen. U kunt ook ondersteuning krijgen bij het indienen van een klacht. Zorgbelang werkt gratis en onafhankelijk van hulpverleners en instellingen in de reguliere en alternatieve gezondheidszorg.
www.zorgbelang-nederland.nl

Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ)
De Inspectie voor de Gezondheidszorg bemiddelt niet in individuele zaken, maar als u een situatie van onverantwoorde zorg bent tegengekomen, kunt u daarvan wel melding maken. Bij een gebeurtenis die heeft geleid tot ernstig schadelijk gevolg of als de inspecteur vermoedt dat het gaat om een structurele tekortkoming in de zorgverlening, wordt er een onderzoek ingesteld.
www.igz.nl/burgersloket1

Geef uw mening over de zorg of de zorgverlener
De website Consument en de Zorg van de Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie (NPCF) verzamelt meningen over en ervaringen met de zorg. Door de meldacties van Consument en de Zorg komen knelpunten in de zorg boven tafel en wordt duidelijk wat patiënten vinden van de zorg die ze krijgen. Voor wie specifiek een zorgverlener wil beoordelen of wil weten wat anderen van hem of haar vinden, is er de website Zorgkaart Nederland.
www.consumentendezorg.nl
www.zorgkaartnederland.nl

Kies Beter over wet en recht
Kennis over uw rechten als patiënt kan vervelende situaties voorkomen. Het helpt u ook om de juiste zorg te krijgen. Op het overheidsportal Kies Beter vindt uitgebreide informatie over patiëntenrechten en over wetten die voor patienten van belang kunnen zijn.
kiesbeter.nl over rechten
kiesbeter.nl over wetten

Meerkosten
Leven met een chronische ziekte brengt extra kosten met zich mee. Ook kosten die door geen enkele instantie vergoed worden. Op deze site leest u wat tegemoetkomingsregelingen van de overheid voor u kunnen betekenen.
www.meerkosten.nl

Het Juridisch Loket
Het Juridisch Loket is een laagdrempelige organisatie waar u gratis juridisch advies kunt krijgen en eventueel juridische hulp.
www.hetjl.nl

Nationale ombudsman
De Nationale ombudsman behandelt jaarlijks veel klachten rond sociale zekerheid. De volledige rapporten zijn te lezen op de website: www.nationaleombudsman.nl
Heeft u een probleem met een instantie en komt u er zelf niet uit? Laat het er niet bij zitten. Bekijk op www.vindeenombudsman.nl of er een ombudsman is die u kan helpen.