Deel via

We zijn in 2021 begonnen met een Facebook (besloten) ledengroep. Hierin kunt u 24/7 terecht met vragen over M.E.N. of adviezen aan of van lotgenoten, maar uiteraard ook over alledaagse zaken van gedachten wisselen. Zoek op Facebook naar "Belangengroep MEN" en meldt u aan. U altijd ook een kijkje nemen op onderstaande fora voor kankerpatiënten en naasten.

Discussiegroepen op Kanker.nl
Op Kanker.nl is een discussiegroep om met patiënten en naasten over kanker en erfelijke aanleg te spreken. Deze groep is ook bedoeld om over M.E.N te spreken. Een van de moderatoren van die groep is ook bij Belangengroep M.E.N. actief als vrijwilliger.:

Daarnaast is nog een aantal andere groepen te vinden op Kanker.nl, die niet specifiek gericht zijn op een kankersoort of erfelijke aanleg. Dit zijn:

Andere fora en mailgroepen
Behalve de kankerpatiëntenorganisaties, biedt ook de Stichting Diagnose Kanker lotgenotencontact via internet voor mensen die met kanker worden geconfronteerd en hun naasten. Kijk op www.diagnose-kanker.nl voor mailgroepen en fora over diverse onderwerpen en voor verschillende doelgroepen.