Deel via

Tijdens de behandeling zijn de meeste kankerpatiënten moe. Maar sommige mensen blijven ernstig vermoeid lang nadat de behandelingen zijn afgerond. Op deze pagina een overzicht van informatiebronnen, therapieën tegen vermoeidheid en revalidatieprogramma's die helpen om vermoeidheid te voorkomen, ermee om te leren gaan of te verhelpen. De meeste therapieën worden vergoed; een aantal zorgverzekeraars vergoedt revalidatie.

Hebt u het idee dat u de enige bent die last heeft van vermoeidheid? Bij mede-vermoeiden vindt u begrip en herkenning! Voor veel vermoeiden is dat belangrijk. Neem contact op met een van de contactpersonen vermoeidheid die actief zijn binnen de NFK of bezoek een inloopspreekuur.

Revalidatie bij vermoeidheid

Herstel & Balans
De integrale kankercentra hebben in samenwerking met onder andere de NFK een revalidatieprogramma ontwikkeld speciaal voor mensen die zijn behandeld voor kanker. Het groepsprogramma duurt drie maanden met twee à drie bijeenkomsten per week. Het is een combinatie van fitness, groepssport, oefeningen in water, voorlichtingsbijeenkomsten en groepsgesprekken aan de hand van thema’s. Het programma is te volgen op meer dan zestig locaties in Nederland en België.
www.herstelenbalans.nl

PsyQ (Den Haag, Zoetermeer, Rotterdam, Spijkenisse)
De landelijke GGZ-instelling PsyQ biedt op vier locaties een cursus als extra onderdeel van het revalidatieprogramma Herstel & Balans. De cursus loopt gelijk op met het revalidatieprogramma en omvat twaalf bijeenkomsten van twee uur; totaal vier sessies per week. In de eerste bijeenkomsten ligt het accent op informatie, voorlichting, daarna ook op gedragsverandering. Gevolgd wordt het therapiemodel van het Nijmeegs Kenniscentrum Chronische Vermoeidheid. Neem voor meer informatie telefonisch contact op met de PsyQ-vestiging in Den Haag, Zoetermeer, Rotterdam (K.P. van de Mandelelaan) of Spijkenisse.
www.psyq.nl > contact > vestigingen

Verder in Balans
Deelnemers aan Herstel & Balans die behoefte hadden aan een vervolg, ontwikkelden Verder in Balans. Dit is een bewegingsprogramma voor (ex-)kankerpatiënten onder deskundige begeleiding met ruimte voor lotgenotencontact. Locaties: Amsterdam (www.verderinbalans.nl), Eindhoven, Haren, Hilversum, Nijmegen, Limburg, Tilburg. Neem voor meer informatie contact op met Gehandicaptensport Nederland. Een artikel over bewegen bij kanker is te lezen op www.allesoversport.nl .

Bewegen voor meer energie
Het Gezonde Net, een netwerk van ondernemers op de markt van gezondheid en beweging, biedt de cursus 'Bewegen voor meer energie'. Dit bewegingsprogramma duurt twaalf weken en heeft als doel een actiever leven en daardoor minder vermoeidheid. Deelnemers leren en ondervinden dat beperkingen geen belemmering hoeven te vormen om te bewegen. Sommige zorgverzekeraars vergoeden deelname (deels) uit de aanvullende verzekering.
www.hetgezondenet.nl > consumenteninfo > futloosheid en vermoeidheid

Programma voor bewegen bij vermoeidheid (Het Behouden Huys, Groningen)
Het Behouden Huys, psycho-oncologisch therapiecentrum in Haren (Gn.), biedt een programma voor bewegen bij vermoeidheid en verminderde conditie. Het bewegingsprogramma is een combinatie van spierkrachttraining, fietstraining en sport- en spelactiviteiten. Het omvat twee dagdelen per week gedurende twaalf weken.
www.behoudenhuys.nl


Programma's bij fysiotherapiepraktijken
Sommige fysiotherapiepraktijken bieden speciale programma’s aan voor (ex-)kankerpatiënten. Informeer naar adressen bij je in de buurt bij Gehandicaptensport Nederland.

Nazorgprogramma's bij ziekenhuizen
Sommige ziekenhuizen verzorgen een eigen nazorgprogramma voor patiënten met kanker. Informeer bij uw eigen ziekenhuis of bij ziekenhuizen in de omgeving.

Therapie en training voor vermoeiden na kanker

Nijmeegs Kenniscentrum Chronische Vermoeidheid (NKCV)
Het Nijmeegs Kenniscentrum Chronische Vermoeidheid (NKCV) ontwikkelde een individuele cognitieve gedragstherapie speciaal voor vermoeiden na kanker. De therapie is gericht op de factoren die de vermoeidheid in stand houden, nu de factoren die de vermoeidheid veroorzaakten - kanker en de behandelingen - zijn verdwenen. Geprobeerd wordt het handelen en denken zo te beïnvloeden dat de klachten verminderen of verdwijnen. In 2006 werd na wetenschappelijk onderzoek vastgesteld dat de therapie effect heeft bij 75 procent van de vermoeiden na kanker. De therapie wordt niet alleen in Nijmegen gegeven, maar ook in de Isala klinieken te Zwolle, in Ziekenhuis Gelderse Vallei te Ede en in het Máxima Medisch Centrum te Eindhoven.
www.umcn.nl/nkcv

Helen Dowling Instituut (HDI)
Het Helen Dowling Instituut in Utrecht ontwikkelde een groepsbehandeling voor vermoeiden: 'Minder moe' -stresshantering door aandachttraining. De training is een aandachtgerichte vorm van cognitieve gedragstherapie: er zijn ontspannings- en meditatieoefeningen opgenomen waardoor deelnemers meer rust leren ervaren. Bij vermoeidheid kan het richten van de aandacht helpen om er niet te gefocust op te raken. Sinds november 2009 biedt het HDI ook internettherapie aan voor mensen met kanker die last hebben van langdurige vermoeidheid.
www.mindermoebijkanker.nl

Ook inloophuizen en centra voor psychosociale begeleiding voor mensen met kanker bieden trainingen en cursussen voor vermoeiden aan. Kijk voor een inloophuis of psycho-oncologisch centrum bij je in de buurt op www.ipso.nl > waar kunt u terecht?