Deel via

Hoe krijg je wat je nodig hebt?

Als je je ziek meldt en ook als je weer aan het werk wilt gaan, krijg je te maken met allerlei regels en instanties. Hoe maak je daar gebruik van? En waar vind je steun als er problemen zijn?

Folders en www.kankerenwerk.nl
Levenmetkanker heeft verschillende folders samengesteld voor werkgevers: een algemene brochure en folders die specifiek zijn gerelateerd aan een aandoening zoals prostaatkanker of borstkanker. Het zijn handige informatiefolders die u aan uw werkgever of leidinggevende kan geven. De website www.kankerenwerk.nl biedt werkgevers aanvullende informatie.

Re-integreren met de patiëntenbeweging Levenmetkanker
Levenmetkanker biedt met de ervaringsdeskundige ambassadeurs tips en handvatten voor werknemers die weer aan het werk willen na kanker. Uniek is dat een deel van de begeleiding wordt verzorgd door ervaringsdeskundigen die zelf ook kanker hebben gehad.
Meer informatie over de ervaringsdeskundige ambassadeurs

Aanbevolen re-integratiebureaus speciaal gericht op werkhervatting na kanker
www.careforcancer.nl
www.stap.nu
www.dosomegood.nl
www.re-turn.nl
www.human-support.nl

Re-integratie kiezen
Onderstaande websites bieden informatie en verschaffen nieuws over re-integratie. Met een overzicht van re-integratiebureaus.
www.reintegratiekiezen.nl
www.kiesjereintegratie.nl

Gratis of vergoede inloopspreekuren werk en re-integratie
Helen Dowling Instituut begeleiding bij kanker en het omgaan met werk. De zorg valt onder de zorgverzekeringswet (basisverzekering)
Inloophuis De Zonnesteek - Zwolle gratis juridisch inloopspreekuur werk, uitkering en kanker
Roparun Zorgcentrum – Rotterdam eo gratis inloopspreekuur voor mensen met kanker over werkhervatting. Zie ook Re-turn werkkracht na kanker spreekuur

Welder
Welder (voorheen Breed Platform Verzekerden en Werk) is er voor iedereen met een gezondheidsprobleem of handicap die informatie zoekt over het krijgen en houden van werk, uitkeringen en verzekeringen. Welder heeft verschillende sites:
www.vraagwelder.nl - biedt praktische informatie, advies en tips
www.reisgidswerknemer.nl - wegwijzer gemaakt vanuit het perspectief van de zieke werkende
www.wijzermetwelder.nl een online vertrouwenspersoon voor alle vragen over ziekte en werk, zowel betaald als onbetaald
Een aantal diensten, zoals telefonische ondersteuning, online vertrouwenspersoon of beantwoording van vragen per e-mail, is tegen (geringe) betaling.

ArboAntwoord
Op deze arbowebsite geven experts en wetenschappers een antwoord op maat aan mensen met vragen over ziekte en werk. ArboAntwoord is een initiatief van het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten en het Coronel Instituut voor Arbeid en Gezondheid van het AMC. De site maakt deel uit van een wetenschappelijk onderzoek.
www.arboantwoord.com

Werkbedrijf
Bij het Werkbedrijf van het UWV (voorheen het Centrum voor Werk en Inkomen) kunt u terecht als u werk zoekt (vacaturebank) en voor het aanvragen van een WW- of bijstandsuitkering.
www.werk.nl

Blik op Werk
Op deze site kunt u zoeken naar bedrijven die gespecialiseerd zijn in re-integratie, loopbaanbegeleiding en arbodienstverlening. Stichting Blik op Werk beheert ook een keurmerk voor dienstverleners.
www.blikopwerk.nl

Polikliniek Werk en Borstkanker
Deze polikliniek is een initiatief van het Antoni van Leeuwenhoekhuis. U kunt er een afspraak maken met een onafhankelijke bedrijfsarts die is gespecialiseerd in (borst)kanker gerelateerde werkproblematiek. De arts kan u informeren en adviseren bij de terugkeer in het werkproces en bij de wetgeving die hierop van toepassing is. Patiënten kunnen op eigen initiatief een afspraak maken of in overleg met een medewerker van het ziekenhuis. U kunt een telefonische afspraak maken of langskomen op de polikliniek. Meer informatie en bereikbaarheid.

Vacaturebank
Valid People is vacaturebank voor hoger opgeleiden met een beperking. Het biedt ook coaching aan werkzoekenden en ondersteuning voor werkgevers.
www.validpeople.nl

Rijksoverheid
www.ikkan.nl - praktijkvoorbeelden van geslaagde re-integratie en hulpmiddelen voor werkhervatting
www.weethoehetzit.nl - informatie over sociale wetgeving voor werknemer en werkgever
www.overheid.nl - met algemene informatie over werk en loopbaan.

UWV
Bij een conflict over het re-integratietraject kunnen werknemers een second opinion of 'deskundigenoordeel' aanvragen bij het Uitvoeringsorgaan Werknemersverzekeringen (UWV).
www.uwv.nl

Advocaten in sociale zekerheid
Advocaten aangesloten bij de beroepsvereniging SSZ Advocaten zijn gespecialiseerd in sociale zekerheid. Ze kunnen uitkeringsgerechtigden en ook werknemers en werkgevers bijstaan bij geschillen over het toekennen en intrekken van uitkeringen.
www.ssz-advocaten.nl

Dossiers van rechtszaken van werknemers met kanker
Op de site van de Rechtspraak en de Hoge Raad der Nederlanden zijn dossiers te vinden van rechtszaken van werknemers met kanker die in hoger beroep gegaan zijn tegen hun WAO-beoordeling omdat te weinig rekening werd gehouden met hun vermoeidheidsklachten. U kunt op LJ-nummer zoeken. Als u in het tekstveld ‘kanker vermoeidheid’ intikt, vindt u jurisprudentie van een aantal rechtszaken.
www.rechtspraak.nl

Landelijke Vereniging van Arbeidsongeschikten (LVA)
De Landelijke Vereniging van Arbeidsongeschikten is de belangenbehartiger voor mensen met een arbeidsbeperking. Op de site vindt u onder meer brochures, nieuws en informatie over regelgeving.
www.lva-nederland.nl

Vakbonden
De vakbonden behartigen ook de belangen van zieke werknemers. Lees meer op de websites van Federatie Nederlandse Vakbeweging (FNV), Christelijk Nationaal Vakverbond (CNV) en MHP, vakcentrale voor middengroepen en hoger personeel.
www.fnv.nl
www.cnv.nl
www.vakcentralemhp.nl

Meer organisaties die juridische steun bieden, zijn te vinden in de verwijsgids bij Advies en rechtsbijstand.