Deel via

Het bestuur wil ook in 2020 -naast de zes bestuursvergaderingen, het maandelijks overleg van het dagelijks bestuur, de zes vergaderingen voor BEZT en de zeer vele overleggen met NFK (minimaal vijftien)- zich richten op de onderstaande kernactiviteiten.

Lotgenotencontact

 • Telefonisch contact naar behoefte
 • Contact via de e-mail naar behoefte
 • Georganiseerde contactdagen: landelijke contactdag en ALV op 18 april 2020, twee regiodagen, twee jongerenactiviteiten

Informatievoorziening

 • Digitaal MEN Kontakt
 • Digitalisering informatiemap (alle informatie zoveel mogelijk op de website)
 • Eén product van de commissie voorlichting jongeren

Website

 • Bestuurlijke informatie op de website
 • Interactieve mogelijkheden op de website verder ontwikkelen

Belangenbehartiging/kwaliteit van zorg

 • Enquêtering 'behoeftepeiling kwaliteit van zorg' onder de leden
 • Netwerken en contacten leggen in de academische centra zowel voor volwassenen als kinderen

Bestuur

 • Samenwerking andere verenigingen
 • Strakkere verdeling portefeuilles onder bestuursleden

Activiteiten agenda(onder voorbehoud)

 • 18 april zaterdag ALV en landelijke contactdag
 • mei weekend Jongerenweekend - nntb
 • 10 oktober zaterdag Regiodag Midden Prinses Maxima Centrum Utrecht
 • 12 december zaterdag Regiodag Noord
 • 19 december zaterdag Winterefteling voor jongeren