Deel via

Het boek "Seppe heeft een knobbeltje in zijn hals" van Sarah Jacobs is op de ALV en tijdens regiobijeenkomsten gratis verkrijgbaar. Hetzelfde geldt voor de stripverhalen over MEN 1 en MEN 2 (zowel in Nederlandse als in Engelse variant aanwezig)'.

Animatiefilms over MEN1 en MEN2 voor de kids!

Oncokompas is een digitaal hulpmiddel dat vrijblijvende ondersteuning geeft na de diagnose kanker en in de jaren erna.

Betere zorg begint met een goed gesprek.

Drie goede vragen bij de dokterDeel via

Lees verder...

  1. 28 december 2020 Lotgenotencontact MEN-2B
    Lees verder