Deel via

Is het verstandig voor mensen met het MEN syndroom om zich te laten vaccineren tegen COVID-19 (Corona)

In het algemeen adviseren wij mensen zowel met het MEN 1 syndroom als het MEN 2 syndroom om zich te laten vaccineren tegen COVID-19 (Corona). Vaccineren verkleint heel duidelijk het risico op besmetting en daar ben u, maar ook uw omgeving, bij gebaat. Ook voor mensen met MEN 1 met een bijnierinsufficiëntie en MEN 2 bij wie beide bijnieren zijn verwijderd geldt het advies om zich te laten vaccineren.

Als er in uw individuele situatie sprake is van andere aandoeningen of beperkingen naast het MEN syndroom, dan is het mogelijk raadzaam met uw behandelaar of huisarts contact te zoeken, alvorens u wordt opgeroepen. Dit is een advies dat voor iedereen geldt.

Wanneer veel mensen zijn gevaccineerd, men denkt 70% van de bevolking, neemt het risico dat u besmet raakt of een Corona infectie ontwikkelt duidelijk af. Dat is een hele opluchting ook voor de internist-endocrinologen en verpleegkundigen. Immers, hoe minder risico’s om besmet te raken, hoe kleiner de kans om ernstig ziek te worden.

Behoor ik als MEN patiënt tot een risicogroep?

Patiënten met het MEN syndroom behoren niet tot een speciale risicogroep waardoor zij met voorrang gevaccineerd worden. De oproep voor vaccinatie zal daarom komen als uw leeftijdsgroep aan de beurt is. In Nederland worden mensen met en bijnierinsufficiëntie ook niet als een hoog risicogroep beschouwd om besmet te raken met COVID-19. Informatie voor mensen met een bijnierinsufficiëntie kunt u vinden op de themapagina over COVID-19 op de website van BijnierNET: www.bijniernet.nl

Is het vaccin veilig en voldoende onderzocht?

Bij de ontwikkeling van de vaccins kijken de nationale overheden en de Europese Commissie mee. De ontwikkeling is een transparant proces geweest, waardoor belangrijke informatie al beschikbaar was voordat de officiële beoordeling door de European Medicines Agency (EMA) startte. Vervolgens heeft de gezondheidsraad voor de Nederlandse situatie een beoordeling en adviezen gegeven. Daarom is er een groot vertrouwen in de kwaliteit en veiligheid van de vaccins. Alle informatie die nog dagelijks in de wetenschappelijke literatuur verschijnt versterken dit vertrouwen.

Zijn er bijwerkingen?

De meest voorkomende bijwerkingen van de vaccinatie zijn roodheid, pijn en zwelling op de prikplek. Dat is vergelijkbaar met veel andere vaccinaties, zoals de griepprik. Spier- en gewrichtspijn kunnen ook voorkomen, net als vermoeidheid, hoofdpijn, koude rillingen en verhoging. Deze bijwerkingen zijn mild en verdwijnen na een paar dagen.

In enkele gevallen komen ook allergische reacties voor. Zoals voor alle vaccinaties is het daarom belangrijk dat de prik gegeven wordt onder de juiste supervisie en met de juiste medische behandelingen binnen handbereik (Bron: CBG).

Van de genoemde bijwerkingen zijn de pijnklachten goed te bestrijden met paracetamol.

Mocht er bij u sprake zijn van een bijnierinsufficiëntie dan verwijzen wij u voor veel gestelde vragen en antwoorden op deze vragen naar de themapagina over COVID-19 op de website van BijnierNET: www.bijniernet.nlDeel via

Lees verder...

  1. 28 december 2020 Digitaal MEN Contact
    Lees verder
  2. 28 december 2020 Boeken voor kinderen
    Lees verder
  3. 28 december 2020 Lotgenotencontact MEN-2B
    Lees verder