Deel via

We zijn op zoek naar iemand die voor ons het lotgenotencontact met MEN-2B patiënten wil verzorgen. Bij voorkeur een patient of een naaste van een patient. De tijdsinvestering is ca. 12 uur per jaar, gemaakte onkosten worden vergoed (o.a. telefoonkosten). Reacties naar info@belangengroepmen.nl .Deel via