Deel via

De Belangengroep M.E.N. wil M.E.N.1- en M.E.N.2-patiënten en iedereen die direct en indirect bij hen betrokken is, bij elkaar brengen en hun gemeenschappelijke belangen in de ruimste zin van het woord behartigen.

Wat doet de Belangengroep M.E.N.?

  • Verzamelen en verstrekken van informatie.
  • Organiseren van lotgenotencontact.
  • Beleggen van landelijke en regionale bijeenkomsten.
  • Uitgeven van een digitaal contactblad & nieuwsbrief.
  • Deelnemen in landelijke werkgroepen en organisaties die gericht zijn op het verbeteren van de zorg voor M.E.N.-patiënten en van hun positie in de maatschappij.
  • Ondersteuning wetenschappelijk onderzoek.

Het doel van de vereniging is elkaar steunen, informeren en opkomen voor onze gemeenschappelijke belangen.