Deel via

Erik Steuten

Is vanuit het bestuur betrokken bij de organisatie van activiteiten voor de jongeren van Belangengroep MEN, tevens is hij belast met het onderhoud van de website belangengroepmen.nl (in overleg met Leven met kanker).

E-mail: jongeren@belangengroepmen.nl