Deel via

Ronald Damen

Sinds 2021 penningmeester van de Belangengroep M.E.N.

De penningmeester:

  • beheert de financiën;
  • stelt de begrotingen en verantwoordingen samen;
  • regelt de subsidieaanvragen;
  • geeft de kascommissie inzage in alle financiële bescheiden;
  • maakt het financiële jaarverslag en een balans ter goedkeuring van de jaarvergadering;
  • bereidt acties voor ter versteviging van de financiële middelen;
  • int de verschuldigde contributies;
  • heeft regelmatig overleg met het dagelijks bestuur (voorzitter, secretaris en penningmeester).


E-mail: penningmeester@belangengroepmen.nl