Deel via

Jos de Jong

Adviseur van de vereniging

Jos de Jong was van 2004 tot 2014 bestuurslid en van 2005 tot 2014 voorzitter van de Belangengroep MEN. Door zijn lange ervaring levert hij een waardevolle adviesbijdrage aan het vele bestuurswerk.

prof. dr. Kees Lips

Medisch adviseur

Prof. dr. Kees Lips, internist endocrinoloog, is mede initiator voor het oprichten van de Belangengroep M.E.N. Hij heeft zich vanaf het eerste uur beschikbaar gesteld als medisch adviseur voor Belangengroep M.E.N. Tevens heeft hij voordat hij in 2006 met emiraat ging in het UMC Utrecht heel veel M.E.N.-patiënten behandeld. Prof. dr. Kees Lips staat M.E.N.-patiënten nog steeds graag met raad en daad bij.

prof. dr. G.D. Valk

Medisch adviseur

Prof. dr. G.D. Valk is internist endocrinoloog in het UMC Utrecht en heeft zich toegelegd op de behandeling van M.E.N.-patiënten. Tevens begeleidt hij arts-onderzoekers die onderzoek doen naar M.E.N.

prof. dr. M.R. Vriens

Medisch adviseur

Prof. dr. M.R. Vriens is chirurg in het UMC Utrecht met als specialisme de endocriene chirurgie. Hij behandelt regelmatig M.E.N.-patiënten. Tevens begeleidt hij arts-onderzoekers die onderzoek doen naar M.E.N.

Anton de Wijer

Adviseur van de vereniging

Anton de Wijer is voorzitter en bestuurslid geweest van onze vereniging en is nu voorzitter van Stichting BETER en van VSOP.