Deel via

Claudia Visser

Sinds 2021 secretaris van de Belangengroep M.E.N.

De secretaris:

  • notuleert de vergaderingen;
  • verzorgt alle uitgaande en inkomende post en verzendstukken;
  • houdt de ledenregistratie bij;
  • houdt de relatie-administratie bij;
  • legt een archief aan en onderhoudt deze;
  • onderhoudt het e-mailverkeer tussen hulpvraag en antwoord;
  • heeft regelmatig overleg met het dagelijks bestuur (voorzitter, secretaris en penningmeester)


E-mail: secretariaat@belangengroepmen.nl