Deel via

Leo Poortvliet Sinds 6 april 2019 voorzitter a.i. van de Belangengroep M.E.N. De voorzitter: Verrtegenwoordigt de Belangengroep M.E.N. bij KWF Kankerbestrijding, Levenmetkanker-beweging, Stichting BETER, EMENA; leidt de algemene vergadering; heeft regelmatig overleg met het dagelijks bestuur (bestaande uit voorzitter, secretaris en penningmeester); stelt samen met de penningmeester de begroting op; regelt samen met de penningmeester de subsidieaanvragen. E-mail: voorzitter@belangengroepmen.nl